Trên thế giới này không gì có thể nói là chắc chắn, trừ cái chết và thuế.
Benjamin Franklin

Hầu hết các hoạt động kinh doanh và đầu tư ở Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng của nhiều loại thuế - bất động sản cũng không ngoại lệ.

589team sẽ tổng hợp 3 loại thuế phổ biến mà bạn cần biết khi mua bán sang nhượng bất động sản.

3 loại thuế phải biết trong giao dịch bất động sản
3 loại thuế phải biết trong giao dịch bất động sản

1.Thuế thu nhập cá nhân

Người có nghĩa vụ nộp thuế:

Theo quy định, người có thu nhập (người bán) có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, pháp luật không cấm việc các bên thỏa thuận người nộp thuế nên các bên được thỏa thuận người mua là người nộp thuế.

Mức thuế phải nộp:

Theo Điều 17 Thông tư 92/2015/TT-BTC khi chuyển nhượng nhà, đất thì thuế thu nhập cá nhân được xác định như sau:

Thuế thu nhập cá nhân = 2% x Giá chuyển nhượng

Lưu ý về giá chuyển nhượng khi tính thuế thu nhập cá nhân:

  • Giá chuyển nhượng (giá mua bán) để tính thuế thu nhập cá nhân là giá mà các bên thỏa thuận và được ghi trong hợp đồng chuyển nhượng.
  • Trường hợp trên hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá chuyển nhượng hoặc giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong hợp đồng thấp hơn giá đất tại bảng giá đất do UBND cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) ban hành thì giá chuyển nhượng để tính thuế thu nhập cá nhân là giá do UBND cấp tỉnh quy định.

2.Lệ phí trước bạ

Người nộp lệ phí:

Theo Điều 3 Nghị định 140/2016/NĐ-CP tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, khi chuyển nhượng thì người mua phải đăng ký biến động đất đai (làm thủ tục sang tên sổ đỏ) trong thời hạn 30 ngày và người mua phải nộp lệ phí trước bạ. Tuy nhiên, pháp luật không cấm việc người bán cho tiền để người mua nộp lệ phí trước bạ.

Mức lệ phí phải nộp:

  • Trường hợp giá chuyển nhượng cao hơn giá nhà, đất của UBND cấp tỉnh, thành phố quy định:

Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là giá tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà (thường áp dụng khi chuyển nhượng - mua bán).

Lệ phí trước bạ = 0.5% x Giá chuyển nhượng

  • Trường hợp giá chuyển nhượng thấp hơn giá nhà, đất của UBND cấp tỉnh, thành phố quy định:

Đất:

Lệ phí trước bạ = 0.5% x Diện tích x Giá 1m² tại bảng giá đất

Nhà:

Lệ phí trước bạ = 0.5% x (Diện tích x Giá 1m² tại bảng giá đất x Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại)

Lưu ý:

- Diện tích nhà chịu lệ phí trước bạ là toàn bộ diện tích sàn nhà (kể cả diện tích công trình phụ kèm theo) thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tổ chức, cá nhân;

- Giá 01 m² nhà là giá thực tế xây dựng “mới” 01 m² sàn nhà của từng cấp nhà, hạng nhà do UBND cấp tỉnh ban hành;

- Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại do UBND cấp tỉnh, thành phố ban hành theo quy định của pháp luật.

Tuy pháp luật quy định khá phức tạp về cách tính lệ phí trước bạ nhưng người dân chỉ cần nộp theo Thông báo của cơ quan Nhà nước.

3.Phí thẩm định hồ sơ

Theo điểm i khoản 1 Điều 5 Thông tư 250/2016/TT-BTC phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận được quy định như sau:

  • Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là khoản thu đối với các đối tượng đăng ký, nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nhu cầu hoặc cần phải thẩm định theo quy định, nhằm bù đắp chi phí thẩm định hồ sơ, các điều kiện cần và đủ để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất như: Điều kiện về hiện trạng sử dụng đất, điều kiện về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều kiện về sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh.
  • Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ áp dụng đối với trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiến hành thẩm định để giao đất, cho thuê đất và đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
  • Mức thu do HĐND từng tỉnh thành quy định.

Lời kết

3 loại thuế trên là những loại thuế phổ biến nhất khi giao dịch mua bán bất động sản.

Với một số trường hợp có thể phát sinh thêm một hoặc nhiều loại thuế phí khác nên tùy trường hợp mà bạn cần tìm hiểu trước khi mua hoặc bán.

Để tránh tốn thời gian cũng như sai sót trong việc kê khai nộp thuế, 589team có cung cấp dịch vụ hỗ trợ thủ tục giấy tờ mua bán bất động sản trong đó bao gồm luôn việc hỗ trợ thủ tục thuế.

Nếu cần hỗ trợ, bạn vui lòng để lại thông tin hoặc liên hệ tại đây:

Hỗ trợ thủ tục giấy tờ bất động sản
Giao dịch về bất động sản là giao dịch chịu sự điều chỉnh khá khắt khe của phápluật về hình thức và thủ tục thực hiện giao dịch. #Tiết kiệm thời gian giảm thiểu sai sót Với mọi người, quá trình thực hiện các giao dịch liên quan đến bất động sảnthường tốn khá nhiều thời gian của các bên. Hiểu đư…
Hỗ trợ kê khai nộp thuế bất động sản