Thủ tướng chính phủ đã có quyết định về mức lãi suất cho vay ưu đãi 4,8%/năm đối với các khoản vay có dư nợ trong năm 2020 để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà.

Cùng 589team tìm hiểu về gói vay ưu đãi này khi tìm mua nhà ở xã hội nhé!

Gói vay ưu đãi 4,8%/năm

Theo đề nghị của Ngân hàng Chính sách xã hội tại Tờ trình số 02/TTr-NHCS ngày 21 tháng 01 năm 2020 và Công văn số 3296/NHCS-TDSV ngày 18 tháng 6 năm 2020.

Quyết định về gói vay ưu đãi 4,8%/năm dành cho nhà ở xã hội năm 2020 – Nguồn: luatvietnam.vn
Quyết định về gói vay ưu đãi 4,8%/năm dành cho nhà ở xã hội năm 2020 – Nguồn: luatvietnam.vn

Mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ trong năm 2020 để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội là 4,8%/năm.

Đối tượng vay gói ưu đãi 4,8%/năm

Theo quy định tại điều 49 Luật nhà ở 2014 và Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở, để được vay gói ưu đãi 4.8% khi mua, thuê mua nhà ở xã hội thì phải thuộc các đối tượng sau đây, 10 đối tượng được áp dụng gói vay mua nhà ở xã hội mới năm nay là:

 1. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.
 2. Hộ gia đình (HGĐ) nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn.
 3. HGĐ tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu.
 4. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị (hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng).
 5. Người lao động (NLĐ) đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.
 6. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân.
 7. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.
 8. Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ nhưng không thuộc diện bị thu hồi nhà ở do có hành vi vi phạm quy định của pháp luật quy định tại Khoản 5 Điều 81 và chưa có nhà ở tại nơi sinh sống sau khi trả lại nhà công vụ.
 9. HGĐ, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Tìm hiểu thêm về đối tượng & điều kiện hưởng chính sách khi mua NOXH:

NOXH: Đối tượng và điều kiện hưởng chính sách khi mua nhà ở xã hội
Cùng 589team tìm hiểu đối tượng và điều kiện được hưởng chính sách khi mua nhà ở xã hội nhé.

Điều kiện được vay gói ưu đãi 4,8%/năm

Theo quy định, người vay gói ưu đãi cần thỏa mãn các điều kiện sau:

 1. Thực hiện gửi tiền tiết kiệm hàng tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội với thời gian gửi tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Chính sách xã hội. Mức gửi hàng tháng tối thiểu bằng mức trả nợ hàng tháng của người vay vốn.
 2. Có đủ vốn tự có tối thiểu 20% giá trị Hợp đồng mua bán/ Hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội đối với vay vốn để mua/thuê mua nhà ở xã hội; tối thiểu 30% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành đối với vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở.
 3. Có đủ hồ sơ chứng minh về đối tượng, thực trạng nhà ở, điều kiện cư trú, thu nhập để được hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định.
 4. Có nguồn thu nhập và khả năng trả nợ theo cam kết với Ngân hàng Chính sách xã hội.
 5. Có giấy đề nghị vay vốn để mua/ thuê mua nhà ở xã hội/ xây dựng mới/ cải tạo, sửa chữa nhà để ở, trong đó có cam kết của cá nhân và các thành viên trong hộ gia đình chưa được vay vốn hỗ trợ ưu đãi nhà ở xã hội tại ngân hàng khác hoặc các tổ chức tín dụng khác.
Điều kiện được vay gói ưu đãi 4,8%/năm
Điều kiện được vay gói ưu đãi 4,8%/năm

Đối với trường hợp vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội phải có hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội với chủ đầu tư dự án mà dự án của chủ đầu tư đó có trong danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội thuộc chương trình, kế hoạch đầu tư nhà ở xã hội của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp vay vốn để xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở thì phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất nơi đăng ký thường trú do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về đất đai. Có thiết kế, dự toán hoặc phương án tính toán giá thành theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Như vậy, để thuộc đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội thì phải đáp ứng cả 02 điều kiện theo quy định: Phải là đối tượng chính sách và đáp ứng được các điều kiện về nhà ở, cư trú, thu nhập.

Thủ tục vay gói ưu đãi 4,8%/năm khi mua nhà ở xã hội

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thực hiện cho vay trực tiếp tại trụ sở chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội cấp tỉnh hoặc phòng giao dịch cấp huyện.

Với trường hợp vay để mua/thuê mua nhà ở xã hội thì mức vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng. Lãi suất ưu đãi 4,8%/năm với thời gian vay tối thiểu 15 năm, tối đa không quá 25 năm. Mức lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay.

Hồ sơ vay vốn gói ưu đãi 4,8%/năm
Hồ sơ vay vốn gói ưu đãi 4,8%/năm

Quy trình vay gồm 3 bước:

#Bước 1: Hồ sơ cần chuẩn bị

Hồ sơ vay vốn mua/thuê mua nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội, người vay chuẩn bị các giấy tờ, bao gồm:

 • Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu số 01/nhà ở xã hội;
 • Giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở;
 • Giấy chứng minh về điều kiện thu nhập;
 • Giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú;
 • Bản sao có chứng thực Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội hoặc Hợp đồng thuê mua; bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh đóng tiền cho chủ đầu tư để mua, thuê mua nhà ở xã hội.

#Bước 2: Hoàn thành thủ tục cho vay

Tại Tổ tiết kiệm và vay vốn, người vay vốn gửi hồ sơ cho Tổ tiết kiệm và vay vốn nơi cư trú hợp pháp. Các hồ sơ sẽ được họp bình xét công khai dưới sự giám sát, chứng kiến của Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố và người đại diện tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác xã, phường, thị trấn. Sau đó, danh sách người vay đủ điều kiện được trình UBND cấp xã/phường xác nhận và chuyển về Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay.

Tại Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay nhận được hồ sơ vay vốn do Tổ tiết kiệm và vay vốn chuyển tới, Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay thông báo cho người vay đến làm thủ tục vay vốn và mang theo hồ sơ vay vốn. Sau khi được thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ, hồ sơ vay được trình lên Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay. Thời gian phê duyệt hồ sơ vay kể từ khi thẩm định tối đa là 5 ngày làm việc và trả lời kết quả phê duyệt cho người vay.

Trường hợp phê duyệt cho vay thì Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay, người vay vốn và chủ đầu tư ký Hợp đồng 3 bên, lập hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản và thực hiện giao dịch bảo đảm theo quy định.

#Bước 3: Ký hợp đồng tín dụng

Căn cứ hợp đồng tín dụng đã được ký kết giữa người vay vốn với Ngân hàng Chính sách xã hội, người vay vốn mở tài khoản tiền gửi để gửi tiền tiết kiệm hàng tháng theo quy định và thực hiện gửi ngay từ tháng ký hợp đồng tín dụng (số tiền gửi vẫn được hưởng lãi suất tiền gửi là 4,8%/năm).

image

Lưu ý: Người vay vốn phải xuất trình bản gốc các giấy tờ: Giấy chứng minh đã đóng tiền cho chủ đầu tư để mua/thuê mua nhà ở xã hội; Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội để đối chiếu.

Lời kết

Hy vọng bài viết này cung cấp những thông tin thật sự hữu ích về gói vay ưu đãi 4,8%/năm dành cho mua/thuê mua nhà ở xã hội.

Nhìn chung, ngoài việc nắm rõ thông tin thì việc chuẩn bị nhiều giấy tờ, thủ tục liên quan để thỏa mãn đầy đủ các điều kiện của gói vay ưu đãi này khá phức tạp.

Để tiết kiệm thời gian và tránh sai sót trong việc làm thủ tục vay, 589team có cung cấp dịch vụ hỗ trợ thủ tục giấy tờ vay ngân hàng khi mua bất động sản tại đây:

Hỗ trợ thủ tục giấy tờ bất động sản
589team cung cấp tất cả các dịch vụ hỗ trợ thủ tục giấy tờ liên quan đến bất động sản nhằm tiết kiệm thời gian, tiền bạc cho khách hàng.